مدارک مورد نیاز برای انجام آزمایش ها

احراز هویت

هدف ازاین عمل شناسایی کامل بیمارو پیش گیری از اشتباه در آزمایشات بیمار می باشد.

بیمار پس از فراخوانی توسط متصدی پذیرش به وسیله دفترچه بیمه یا کارت شناسایی عکس دار نظیر( کارت ملی،گواهینامه رانندگی ،شناسنامه و یا پاسپورت) احراز هویت می شود.
 

مدارک مورد نیاز برای انجام آزمایش:

- در مواقعی که آزمایش توسط پزشک درخواست می گردد، اگر داخل دفترچه بیمه نوشته شده است، عکس دار بودن دفترچه الزامی می‌باشد.

- نسخه هایی که در برگه آزاد نوشته شده باشد، همراه داشتن کارت شناسائی معتبر ضرورت دارد.

- اگر خود مراجعه کننده درخواست آزمایش دارد، به همراه داشتن کارت شناسائی معتبر الزامی است. خصوصاً درمورد آزمایش های زیر:

آزمایش گروه خون- آزمایش تشخیص بارداری- آزمایش عدم اعتیاد- آزمایش هپاتیت B و C - آزمایش ایدز.

- نسخه مورد درخواست بیمه ای درتمامی بیمه‌ها می‌بایست عاری از قلم خوردگی، دورنگی، دوخطی و... باشد و به‌ازای هر اشکال، پشت نسخه یک مهر و

امضاء پزشک را داشته باشد.

- برای بیمه‌های تکمیلی و سایر بیمه‌های پایه که با معرفی نامه مراجعه می‌کنند، تاریخ اعتبار معرفی نامه منقضی نشده باشد .

- برای سایر بیمه‌های تکمیلی ، تاریخ اعتبار معرفی نامه از طریق سایت استعلام می گردد.

- برای انجام آزمایش سلامت جنین، ارائه جواب آخرین سونوگرافی الزامی است.

- در صورتی که مشخصات درخواست کننده با وی مطابقت نداشت ابتدا با وی صحبت نموده تا حتی الامکان مشکل برطرف گردد و مشخصات واقعی بیمار

دریافت گردد و در صورت عدم همکاری وی، موضوع جهت پیگیری طبق رویه مشخص شده به مسئول فنی یا سوپروایزر ارجاع داده می شود.

- درصورتی که مشخصات درخواست کننده با وی مطابقت داشته باشد اقدام به پذیرش بیمار می شود.مراجعه کننده محترم:

به اطلاع می‌رساند قوانین و مقررات سازمان‌های بیمه‌گر و تکمیلی، دائماً در حال تغییر می‌باشد لذا می‌بایست قبل از مراجعه از آزمایشگاه سوال فرمائید.

شماره تلفن: 34929400 -34947342

Buy now