بخش انعقاد

بخش انعقاد
مسئول علمی بخش:

خانم لیلا یعقوبی

مسئول پرسنلی بخش:

خانم لیلا یعقوبی

پرسنل بخش:

خانم لیلا یعقوبی ، آقای ساسان زین العابدینیانجام آزمايش‌هاي روتینPTT و PT ، و نظارت بر انجام آزمایش های CT, BT
انجام آزمایش های کنترل کیفی بخش


تجهیزات بخش:

یک دستگاه گواگولومتر هلنا ساخت انگلیس

2 عدد سمپلر

Buy now