بخش باکتری شناسی

بخش باکتری شناسی‌
مسئول علمی بخش:

آقای دکتر حسین عصاری

مسئول بخش:

خانم مائده معینی

پرسنل بخش :

خانم‌ مائده معینیعملکرد اصلی آزمایشگاه میکروبیولوژی بالینی کشت نمونه های مختلف بیماران مشکوک به عفونت به منظور بررسی میکرو ارگانیسم ها، شناسایی دقیق گونه های جدا شده، انجام آزمایش حساسیت به آنتی بیوتیک ها (AST)، ارزیابی نمونه های سرولوژیکی و آزمایش های مستقیم انگل شناسی و قارچ شناسی برای بیماری های عفونی است.
این موارد در تشخیص و درمان بیماری های عفونی به پزشکان کمک خواهد کرد. در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه نوین پرسنلی مجرب با استفاده از روش های روز دنیا آماده ارائه خدمات به پزشکان و مراجعین محترم هستند. در این بخش کارشناس میکروب شناسی مشغول به فعالیت هستند.
آزمایشگاه نوین طبق استانداردهای موجود، از سایر بخش ها مجزا بوده و به تجهیزات به روز و اختصاصی (هودهای لامینارکلاس اا،دستگاه آنتی بیوگراف، جار مخصوص کشت های بی هوازی،لامپ وود اختصاصی قارچ شناسی و...) مجهز است. در این بخش کشت میکروبی کلیه مایعات بدن، کشت زخم و همچنین رنگ آمیزی و آزمایش های مستقیم باکتری شناسی و قارچ شناسی انجام می شود.
تعیین سویه های میکروبی با آزمایش های بیوشیمیایی اختصاصی صورت می گیرد (بدین منظور محیط های کشت اختصاصی و آزمایش های تشخیصی در این بخش فراهم شده است)
حساسیت سویه های میکروبی به آنتی بیوتیک ها با استفاده از استاندارد نیم مک فارلند(روش دیسک دیفیوژن) و نیز دیسک های شرکت پادتن طب ارزیابی می شود.
جهت جلوگیری از انتشار آلودگی به پرسنل این بخش و یا انتقال به محیط پیرامون هود کلاس ІІ، مجهز به فیلتراختصاصی هپا، استفاده می شود.
همانند سایر بخش های این آزمایشگاه جهت واحد میکروب شناسی نیز برنامه کنترل کیفی بسیار جامع و منسجمی براساس الزامات مرجع سلامت و سایر استانداردهای آزمایشگاهی معتبر تهیه و تدوین شده که به شکل روزانه توسط مسئول واحد میکروب شناسی، مسئول کنترل کیفی و شرکت های پشتیبان جهت ممیزی و بازرسی اجرا و نظارت می شود.
در اين بخش علاوه بر كشت مايعات بدن و كشت از زخم، آزمايش‌هاي مستقيم قارچ شناسی و انگل شناسی نيز انجام مي‌شود.

 
تجهیزات بخش:

Oven

Auto clave

Incubator

Buy now