شرایط احراز بخش ها

شرایط احراز بخش ها

کارمند بخش تجزیه ادرار
پست سازماني (عنوان شغلي) 
کارمند بخش تجزیه ادرار
شرايط احراز شغل
تحصيلاتکاردان،کارشناس آزمایشگاه – کارشناس میکروبیولوژی
تجربه و مهارت- داشتن حداقل 1 سال سابقه كاري در زمينه مربوطه
- داشتن مهارت در زمینه کنترل کیفیت بخش تجزیه ادرار
- داشتن مهارت در خصوص مرحله ماکروسکوپی ادرار و نحوه گزارش دهی و کنترل کیفیت
- داشتن مهارت در خصوص تشخیص میکروسکوپی ادرار و نحوه گزارش دهی
- آشنايي و دارا بودن مهارت کار با كامپيوتر، آفیس ، برنامه آزمون ، برنامه تریتا سافت و ثبت اطلاعات در آن
- آشنایی با دستورالعمل های بخش مدیریت نمونه های بالینی ، دستورالعمل آماده سازی بیماران ، دستورالعمل بخش بیوشیمی ادرار و دستورالعمل کنترل کیفیت بخش آنالیز ادرار
- مهارت کار با تجهيزات، لوازم و ابزار انجام آزمايشات بخش آنالیز ادرار و نحوه نگهداری آنها
آموزش‌o آشنایی با اطلس کامل بیوشیمی ادرار
o آشنایی کامل با تجزیه ادرار
o آشنایی با کنترل کیفیت بخش تجزیه ادرار و لوازم و تجهیزات بخش ادرار
کارمند بخش سرولوژی
پست سازماني (عنوان شغلي) 
کارمند بخش سرولوژی
شرايط احراز شغل
تحصيلاتکاردان ، کارشناس یا کارشناس ارشد آزمایشگاه
تجربه و مهارت- داشتن حداقل 2 سال سابقه كاري در زمينه مربوطه
- داشتن مهارت در زمینه کنترل کیفیت بخش سرولوژی
- داشتن مهارت در خصوص تفسیر تست های سرولوژی و ایمنولوژی و محدوده مرجع آنها
- آشنايي و مهارت کار با كامپيوتر، آفیس ، برنامه آزمون ، برنامه تریتا سافت ، انبارداری و ثبت اطلاعات در آن
- آشنایی و مهارت کار با اینترنت و برنامه های سوشیال مدیا های کاربردی
- آشنایی با دستورالعمل های بخش مدیریت نمونه های بالینی ، دستورالعمل آماده سازی بیماران ، دستورالعمل بخش سرولوژی و ایمنولوژی و دستورالعمل کنترل کیفیت بخش سرولوژی و ایمنولوژی
- مهارت کار با تجهيزات، لوازم و ابزار انجام آزمايشات بخش سرولوژی و ایمنولوژی و نحوه نگهداری آنها
آموزش‌o گواهی کنترل کیفیت بخش سرولوژی
o گواهی آشنایی با تست های سرولوزی و تفسیر آن و بیماری های مرتبط با تست ها
o گواهی استقرار استاندارد سازی در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی
o گواهی ایمنی و بهداشت ،
o گواهی نحوه بی خطر سازی و امحاء زباله های عفونی
مسئول آموزش
پست سازماني (عنوان شغلي) 
مسئول آموزش
شرايط احراز شغل
تحصيلاتکارشناس و کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی – کارشناس میکروب شناسی
تجربه و مهارت- داشتن مهارت و تجربه در بخش های فنی و مدیریتی
- آشنايي و مهارت کار با كامپيوتر و ثبت اطلاعات در آن
- آشنایی با اینترنت و مهارت کار با برنامه های کاربردی سوشیال مدیا ها و نحوه سرچ در اینترنت
- مهارت متوسط و یا حرفه ای در زبان انگلیسی
- آشنايي با تجهيزات، لوازم و ابزار انجام آزمايشات
- داشتن روابط عمومی قوی
- آشنایی و مهارت کار با اپلیکیشن های اجتماعی
- داشتن مهارت در تفسیر تست های آزمایشگاهی و محدوده مرجع آنها
- داشتن مهارت در زمینه کنترل کیفیت بخش های فنی و غیر فنی
- داشتن مهارت در پذیرش و جوابدهی و نحوه گزارش دهی
- آشنايي و مهارت کار با كامپيوتر، آفیس ، برنامه آزمون ، برنامه تریتا سافت ، انبارداری و ثبت اطلاعات در آن
- آشنایی با دستورالعمل های بخش مدیریت نمونه های بالینی ، دستورالعمل آماده سازی بیماران ، دستورالعمل خون گیری وریدی ، دستورالعمل بخش فنی و دستورالعمل بخش های مدیریتی
- آشنايي و مهارت کار با تجهيزات، لوازم و ابزار انجام آزمايشات بخش فنی و غیر فنی و نحوه نگهداری آنها
آموزش‌o گواهی مدیریت ایمنی و بهداشت
o گواهی شرکت در دوره های تضمین کیفیت
o گواهی شرکت در برنامه استقرار استاندارد سازی
o منشور حقوق بیمار
o خط مشی آزمایشگاه
o اخلاق حرف پزشکی (آزمایشگاه تشخیص پزشکی)
o اصول مشتری مداری
o ایزو 9001-، 2018
o نظام آراستگی
o ممیزی داخلی
o انبارداری
o اپلیکیشن های اجتماعی
مسئول بخش بیوشیمی
پست سازماني (عنوان شغلي) 
مسئول بخش بیوشیمی
شرايط احراز شغل
تحصيلاتکارشناس ، یا کارشناس ارشد آزمایشگاه
تجربه و مهارت- داشتن حداقل 2 سال سابقه كاري در زمينه مربوطه
- داشتن مهارت در زمینه کنترل کیفیت بخش بیوشیمی
- داشتن مهارت در خصوص تفسیر تست های بیوشیمی و محدوده مرجع آنها
- آشنايي و مهارت کار با كامپيوتر، آفیس ، برنامه آزمون ، برنامه تریتا سافت ، انبار داری و ثبت اطلاعات در آن
- آشنایی و مهارت کار با اینترنت و برنامه های کاربردی سوشیال مدیاها
- آشنایی با دستورالعمل های بخش مدیریت نمونه های بالینی ، دستورالعمل آماده سازی بیماران ، دستورالعمل بخش بیوشیمی و دستورالعمل کنترل کیفیت بخش بیوشیمی
- مهارت کار با تجهيزات، لوازم و ابزار انجام آزمايشات بخش بیوشیمی و نحوه نگهداری آنها
- کاربرویژه (دستگاه های اتوآنالیزور و ملحقات آن ، دستگاه دیونایزر ، فوتومتر ، بیلی روبین متر ، شیکر لوله )
آموزش‌o گواهی کنترل کیفیت در بخش بیوشیمی
o گواهی آشنایی با قوانین وستگارد
o گواهی کار با برنامه تریتا سافت
o گواهی کنترل کیفی لوازم و تجهیزت بخش بیوشیمی
o گواهی آشنایی با تست های بیوشیمی و تفسیر آن و بیماری های مرتبط با تست ها
o گواهی استقرار استاندارد سازی در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی
o گواهی ایمنی و بهداشت
o گواهی نحوه بی خطر سازی و امحاء زباله های عفونی
مسئول بخش پذیرش وجوابدهی
پست سازماني (عنوان شغلي) 
مسئول بخش پذیرش وجوابدهی
شرايط احراز شغل
تحصيلاتفوق دیپلم و بالاتر .ترجیحا کاردان ، کارشناس علوم آزمایشگاهی و رشته های مرتبط با علوم پزشکی و امور مالی ، حسابداری و کامپیوتر
تجربه و مهارت- داشتن حداقل 2 سال سابقه كاري در زمينه مربوطه
- داشتن مهارت نسخه خوانی
- داشتن مهارت حسابداری و صندوق داری
- داشتن مهارت مشتری مداری و روابط عمومی بالا
- داشتن مهارت کار با برنامه انبار داری
- داشتن مهارت کار با برنامه نظر سنجی
- داشتن مهارت در زمینه کنترل کیفیت بخش پذیرش و جوابدهی
- داشتن مهارت کار با برنامه آزمون
- داشتن مهارت کار با برنامه تریتا سافت
- آشنايي کاربا كامپيوتر، آفیس ، و ثبت اطلاعات در آن
- آشنایی کار با اینترنت و برنامه های سوشیال مدیاهای کاربردی
- آشنایی با دستورالعمل های بخش مدیریت نمونه های بالینی ، دستورالعمل آماده سازی بیماران ، دستورالعمل خون گیری وریدی ، دستورالعمل ارجاع نمونه های بالینی و قوانین بیمه گری و نحوه لیست بیمه
- آشنايي با تجهيزات، لوازم و ابزار بخش پذیرش و جوابدهی و نحوه نگهداری آنها.
- کاربر ویژه (دستگاه های پرینتر ، فاکس ، تلفن ، کپی ، کامپیوتر و ملحقات آن ، بارکد خوان ، لیبل زن ، دوربین مدار بسته ، یوپی اس ، آکواریوم ، کولر )
مسئول بخش نمونه گیری
پست سازماني (عنوان شغلي) 
مسئول بخش نمونه گیری
شرايط احراز شغل
تحصيلاتبهیار ، پرستار ، کاردان یا کارشناس مامایی ،کاردان یا کارشناس اتاق عمل ، تکنسین و کاردان یا کارشناس آزمایشگاه
تجربه و مهارتo داشتن حداقل 2 سال سابقه كاري در زمينه مربوطه
o داشتن مهارت در زمینه کنترل کیفیت بخش نمونه گیری و تفکیک نمونه ها
o داشتن مهارت در نمونه گیری وریدی، مویرگی
o داشتن مهارت در نمونه گیری نوزادان ، اطفال و افراد بد رگ
o داشتن مهارت نمونه گیری به روش ونجکت
o آشنايي و مهارت کار با كامپيوتر، آفیس ، برنامه آزمون ، برنامه تریتا سافت ، انبارداری و ثبت اطلاعات در آن
o آشنایی با اینترنت و مهارت کار با برنامه های سوشیال مدیا هاکاربردی
o آشنایی با دستورالعمل های بخش مدیریت نمونه های بالینی ، دستورالعمل آماده سازی بیماران ، دستورالعمل خون گیری وریدی ، دستورالعمل بخش نمونه گیری و دستورالعمل کنترل کیفیت بخش نمونه گیری و ارجاع نمونه های بالینی ، مستند سازی ، ایمنی و حفاظت کارکنان ، نحوه امحاء و بی خطر سازی زباله های عفونی و تفکیک زباله ها
o مهارت کار با تجهيزات، لوازم و ابزار انجام آزمايشات بخش نمونه گیری و نحوه نگهداری آنها
o کاربر ویژه(دستگاه های سانتریفیوژ ، کپسول اطفا حریق )
آموزش‌• نحوه صحیح خونگیری
• لیبل نویسی
• تفکیک و نحوه نگهداری و انتقال نمونه های بالینی
• تقسیم صحیح نمونه در اندازه مناسب ونگهدارنده مناسب درلوله.
• تفهیم وتوضیح صحیح نمونه گیری به بیمار( کشت ادرار- مدفوع – ادرار 24 ساعته- قند 2ساعته .و....)
مسئول بخش هماتولوژی
پست سازماني (عنوان شغلي) 
مسئول بخش هماتولوژی
شرايط احراز شغل
تحصيلاتکاردان یا کارشناس آزمایشگاه یا کارشناس ارشد ایمنوهماتولوژی
کاربر ویژه دستگاه سل کانتر ، کوآگولومتر، میکروسانتریفیوژ ، دستگاه خوانش سدیمان
تجربه و مهارت- داشتن حداقل 2 سال سابقه كاري در زمينه مربوطه
- داشتن مهارت در زمینه کنترل کیفیت بخش هماتولوژی
- داشتن مهارت در خصوص هماتومورفولوژی و نحوه گزارش دهی
- داشتن مهارت کار با كامپيوتر، آفیس ، برنامه آزمون ، برنامه تریتا سافت و ثبت اطلاعات در آن
- آشنایی با دستورالعمل های بخش مدیریت نمونه های بالینی ، دستورالعمل آماده سازی بیماران ، دستورالعمل خون گیری وریدی ، دستورالعمل بخش هماتولوژی و دستورالعمل کنترل کیفیت بخش هماتولوژی
- داشتن مهارت کار با تجهيزات، لوازم و ابزار انجام آزمايشات بخش هماتولوژی و نحوه نگهداری آنها(کاربر ویژه دستگاه سل کانتر ، کوآگولومتر، میکروسانتریفیوژ ، دستگاه خوانش سدیمان )
آموزش‌o گواهی شرکت در دوره های تضمین کیفیت
o گواهی شرکت در برنامه استقرار استاندارد سازی
o منشور حقوق بیمار
o خط مشی آزمایشگاه
o اخلاق حرف پزشکی (آزمایشگاه تشخیص پزشکی)
o اصول مشتری مداری
o ایزو 9001-، 2018
o نظام آراستگی
o ممیزی داخلی
o انبارداری
مسئول بخش هورمون و ایمنی شناسی
پست سازماني (عنوان شغلي) 
مسئول بخش هورمون و ایمنی شناسی
شرايط احراز شغل
تحصيلاتکارشناس آزمایشگاه،کارشناس ارشد بیوشیمی و ایمنولوژی
تجربه و مهارت- داشتن حداقل 2 سال سابقه كاري در زمينه مربوطه
- داشتن مهارت در زمینه کنترل کیفیت بخش هورمون
- داشتن مهارت در خصوص تفسیر تست های هورمونی و ایمنولوژی و محدوده مرجع آنها
- آشنايي و مهارت کار با كامپيوتر، آفیس ، برنامه آزمون ، برنامه تریتا سافت، انبار داری ، اینترنت و برنامه های سوشیال مدیا های کاربردی و ثبت اطلاعات در آن
- آشنایی با دستورالعمل های بخش مدیریت نمونه های بالینی ، دستورالعمل آماده سازی بیماران ، دستورالعمل بخش هورمون و ایمنولوژی و دستورالعمل کنترل کیفیت بخش هورمون و ایمنولوژی
- مهارت کار با تجهيزات، لوازم و ابزار انجام آزمايشات بخش هورمون و ایمنولوژی و نحوه نگهداری آنها
- کاربر ویژه (دستگاه های وایداس ، الایزا ، الایزا واشر ، یوپی اس ، شیکر انکوباتور الایزا )
آموزش‌o آموزش مبانی الایزا و رادیو ایمونواسی زیر نظر مسوول فنی.
o آموزش کار بادستگاه الایزا و الایزا واشر زیر نظر مسوول فنی.
o آموزش مبانی روش ELFA زیر نظر مسوول فنی.
o آموزش کار بادستگاه Vidas زیر نظر مسوول فنی.
o آموزش کنترل کیفیت بخش هورمون و ایمنولوژی
o آموزش تقسیر تست های هورمونی و ایمنولوژی و حدوده مرجع آنها
مسئول فنی
پست سازماني (عنوان شغلي) 
مسئول فنی
شرايط احراز شغل
تحصيلاتدکترای حرفه ای علوم ازمایشگاهی، دکترای کلینیکال پاتولوژی
تجربه و مهارت داشتن پروانه قانونی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 داشتن حداقل 1 سال سابقه كاري در زمينه مربوطه
 داشتن مهارت در زمینه کنترل کیفیت بخش های فنی و غیر فنی
 داشتن مهارت کار با كامپيوتر، آفیس ، برنامه آزمون ، برنامه تریتا سافت ، انبارداری ، اینترنت و برنامه های کاربردی سوشیال مدیا و ثبت اطلاعات در آن
 آشنایی با دستورالعمل های بخش مدیریت نمونه های بالینی ، دستورالعمل آماده سازی بیماران ، دستورالعمل خون گیری وریدی ، دستورالعمل بخش فنی و غیر فنی و دستورالعمل کنترل کیفیت بخش فنی
 داشتن مهارت کار با تجهيزات، لوازم و ابزار انجام آزمايشات بخش فنی و نحوه نگهداری آنها
 داشتن مهارت در مشتری مداری
 داشتن مهارت ممیزی داخلی
 شناخت دقیق ایزو 9001:2018 last edition
آموزش‌o گواهی شرکت در دوره های تضمین کیفیت
o گواهی شرکت در برنامه استقرار استاندارد سازی
o منشور حقوق بیمار
o خط مشی آزمایشگاه
o اخلاق حرف پزشکی (آزمایشگاه تشخیص پزشکی)
o اصول مشتری مداری
o ایزو 9001-، 2018
o نظام آراستگی
o ممیزی داخلی
o انبارداری
کارمند بخش آنالیز اسپرم
پست سازماني (عنوان شغلي) 
کارمند بخش آنالیز اسپرم
شرايط احراز شغل
تحصيلاتکاردان ، کارشناس یا کارشناس آزمایشگاه و بالاتر – کارشناس میکروبیولوژی
تجربه و مهارت- داشتن حداقل 1 سال سابقه كاري در زمينه مربوطه
- داشتن مهارت در زمینه کنترل کیفیت بخش آنالیز اسپرم
- داشتن مهارت در خصوص گزارش ماکروسکوپی آنالیز اسپرم و نحوه گزارش دهی
- داشتن مهارت در خصوص تشخیص میکروسکوپی آنالیز اسپرم و آزو اسپرمی و موارد غیر طبیعی و نحوه گزارش دهی
- آشنايي و دارا بودن مهارت کار با كامپيوتر، آفیس ، برنامه آزمون ، برنامه تریتا سافت ، انبار داری و ثبت اطلاعات در آن
- داشتن مهارت کار با برنامه آلان کاسا
- آشنایی و مهارت کار با اینترنت و برنامه های کاربردی سوشیال مدیا ها
- آشنایی با دستورالعمل های بخش مدیریت نمونه های بالینی ، دستورالعمل آماده سازی بیماران ، دستورالعمل بخش آنالیز اسپرم و دستورالعمل کنترل کیفیت بخش آنالیز اسپرم
- آشنایی و مهارت ساخت محلول های مورد نیاز بخش
- مهارت کار با تجهيزات، لوازم و ابزار انجام آزمايشات بخش آنالیز اسپرم و نحوه نگهداری آنها
آموزش‌o گواهی مهارت در خصوص گزارش ماکروسکوپی آنالیز اسپرم و نحوه گزارش دهی
o گواهی مهارت در خصوص تشخیص میکروسکوپی آنالیز اسپرم طبیعی و غیر طبیعی و نحوه گزارش دهی
o گواهی مهارت کار با كامپيوتر، برنامه آزمون ، برنامه تریتا سافت ، انبار داری و ثبت اطلاعات در آن
o آشنایی با دستورالعمل های بخش مدیریت نمونه های بالینی ، دستورالعمل آماده سازی بیماران ، دستورالعمل بخش آنالیز اسپرم و دستورالعمل کنترل کیفیت بخش آنالیز اسپرم
o گواهی مهارت ساخت محلول های مورد نیاز بخش
o گواهی استقرار استاندارد سازی در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی
o گواهی ایمنی و بهداشت
o گواهی نحوه بی خطر سازی و امحاء زباله های عفونی
کارمند بخش باکتری شناسی
پست سازماني (عنوان شغلي) 
کارمند بخش باکتری شناسی
شرايط احراز شغل
تحصيلاتکاردان ، کارشناس یا کارشناس آزمایشگاه و بالاتر – کارشناس میکروبیولوژی
تجربه و مهارت- داشتن حداقل 1 سال سابقه كاري در زمينه مربوطه
- داشتن مهارت در زمینه کنترل کیفیت بخش باکتری شناسی
- داشتن مهارت در خصوص گزارش ماکروسکوپی و میکروسکوپی بخش های باکتری شناسی و نحوه گزارش دهی
- داشتن مهارت در خصوص ساخت محیط کشت های مورد نیاز بخش و کنترل کیفیت آن
- آشنايي و دارا بودن مهارت کار با كامپيوتر، آفیس ، برنامه آزمون ، برنامه تریتا سافت ، انبار داری و ثبت اطلاعات در آن
- آشنایی و مهارت کار با اینترنت و برنامه های کاربردی سوشیال مدیا ها
- آشنایی با دستورالعمل های بخش مدیریت نمونه های بالینی ، دستورالعمل آماده سازی بیماران ، دستورالعمل بخش های باکتری شناسی و دستورالعمل کنترل کیفیت بخش های باکتری شناسی
- آشنایی و مهارت ساخت محلول های مورد نیاز بخش
- مهارت کار با تجهيزات، لوازم و ابزار انجام آزمايشات بخش باکتری شناسی و نحوه نگهداری آنها
کارمند بخش قارچ شناسی
پست سازماني (عنوان شغلي) 
کارمند بخش قارچ شناسی
شرايط احراز شغل
تحصيلاتکاردان ، کارشناس یا کارشناس آزمایشگاه و بالاتر – کارشناس میکروبیولوژی
تجربه و مهارت- داشتن حداقل 1 سال سابقه كاري در زمينه مربوطه
- داشتن مهارت در زمینه کنترل کیفیت بخش قارچ شناسی
- داشتن مهارت در خصوص گزارش ماکروسکوپی ضایعات قارچی و نحوه گزارش دهی
- داشتن مهارت در خصوص تشخیص میکروسکوپی قارچ های پاتوژن و غیرپاتوژن و نحوه گزارش دهی
- آشنايي و دارا بودن مهارت کار با كامپيوتر، آفیس ، برنامه آزمون ، برنامه تریتا سافت ، انبار داری و ثبت اطلاعات در آن
- آشنایی و مهارت کار با اینترنت و برنامه های کاربردی سوشیال مدیا ها
- آشنایی با دستورالعمل های بخش مدیریت نمونه های بالینی ، دستورالعمل آماده سازی بیماران ، دستورالعمل بخش قارچ شناسی و دستورالعمل کنترل کیفیت بخش قارچ شناسی
- آشنایی و مهارت ساخت محلول های مورد نیاز بخش
- داشتن مهارت کار با تجهيزات، لوازم و ابزار انجام آزمايشات بخش قارچ شناسی و نحوه نگهداری آنها
آموزش‌o گواهی مهارت در خصوص گزارش ماکروسکوپی ضایعات قارچی و نحوه گزارش دهی
o گواهی مهارت در خصوص تشخیص میکروسکوپی قارچ های پاتوژن و غیرپاتوژن و نحوه گزارش دهی
o گواهی مهارت کار با كامپيوتر، برنامه آزمون ، برنامه تریتا سافت ، انبار داری و ثبت اطلاعات در آن
o آشنایی با دستورالعمل های بخش مدیریت نمونه های بالینی ، دستورالعمل آماده سازی بیماران ، دستورالعمل بخش قارچ شناسی و دستورالعمل کنترل کیفیت بخش قارچ شناسی
o گواهی مهارت ساخت محلول های مورد نیاز بخش
o گواهی استقرار استاندارد سازی در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی
o گواهی ایمنی و بهداشت
o گواهی نحوه بی خطر سازی و امحاء زباله های عفونی
سوپروایزر اجرایی
پست سازماني (عنوان شغلي) 
سوپروایزر اجرایی
شرايط احراز شغل
تحصيلاتفوق دیپلم و بالاتر .ترجیحا کاردان ، کارشناس علوم آزمایشگاهی و رشته های مرتبط با علوم پزشکی و امور مالی ، حسابداری و کامپیوتر
تجربه و مهارت- داشتن حداقل 5 سال سابقه كاري در زمينه مربوطه
- داشتن مهارت نسخه خوانی
- داشتن مهارت حسابداری و صندوق داری
- داشتن مهارت مشتری مداری و روابط عمومی بالا
- داشتن مهارت کار با برنامه انبار داری
- داشتن مهارت کار با برنامه نظر سنجی
- داشتن مهارت در زمینه کنترل کیفیت بخش پذیرش و جوابدهی
- داشتن مهارت کار با برنامه آزمون
- داشتن مهارت کار با برنامه تریتا سافت
- آشنايي کاربا كامپيوتر، آفیس ، و ثبت اطلاعات در آن
- آشنایی کار با اینترنت و برنامه های سوشیال مدیاهای کاربردی
- آشنایی با دستورالعمل های بخش مدیریت نمونه های بالینی ، دستورالعمل آماده سازی بیماران ، دستورالعمل خون گیری وریدی ، دستورالعمل ارجاع نمونه های بالینی و قوانین بیمه گری و نحوه لیست بیمه
- آشنايي با تجهيزات، لوازم و ابزار بخش پذیرش و جوابدهی و نحوه نگهداری آنها.
- کاربر ویژه (دستگاه های پرینتر ، فاکس ، تلفن ، کپی ، کامپیوتر و ملحقات آن ، بارکد خوان ، لیبل زن ، دوربین مدار بسته ، یوپی اس ، آکواریوم ، کولر )
کارمند بخش انگل شناسی
پست سازماني (عنوان شغلي) 
کارمند بخش انگل شناسی
شرايط احراز شغل
تحصيلاتکاردان ، کارشناس یا کارشناس آزمایشگاه و بالاتر – کارشناس میکروبیولوژی
تجربه و مهارت- داشتن حداقل 1 سال سابقه كاري در زمينه مربوطه
- داشتن مهارت در زمینه کنترل کیفیت بخش انگل شناسی
- داشتن مهارت در خصوص گزارش ماکروسکوپی مدفوع و نحوه گزارش دهی
- داشتن مهارت در خصوص تشخیص میکروسکوپی انگل های پاتوژن و غیرپاتوژن و نحوه گزارش دهی
- آشنايي و دارا بودن مهارت کار با كامپيوتر، آفیس ، برنامه آزمون ، برنامه تریتا سافت ، انبار داری و ثبت اطلاعات در آن
- آشنایی و مهارت کار با اینترنت و برنامه های کاربردی سوشیال مدیا ها
- آشنایی با دستورالعمل های بخش مدیریت نمونه های بالینی ، دستورالعمل آماده سازی بیماران ، دستورالعمل بخش انگل شناسی و دستورالعمل کنترل کیفیت بخش انگل شناسی
- آشنایی و مهارت ساخت محلول های مورد نیاز بخش
- مهارت کار با تجهيزات، لوازم و ابزار انجام آزمايشات بخش انگل شناسی و نحوه نگهداری آنها
آموزش‌o گواهی مهارت در خصوص گزارش ماکروسکوپی مدفوع و نحوه گزارش دهی
o گواهی مهارت در خصوص تشخیص میکروسکوپی انگل های پاتوژن و غیرپاتوژن و نحوه گزارش دهی
o گواهی مهارت کار با كامپيوتر، برنامه آزمون ، برنامه تریتا سافت ، انبار داری و ثبت اطلاعات در آن
o آشنایی با دستورالعمل های بخش مدیریت کنترل نمونه های بالینی ، دستورالعمل آماده سازی بیماران ، دستورالعمل بخش انگل شناسی و دستورالعمل کنترل کیفیت بخش انگل شناسی
o گواهی مهارت ساخت محلول های مورد نیاز بخش
o گواهی استقرار استاندارد سازی در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی
o گواهی ایمنی و بهداشت
o گواهی نحوه بی خطر سازی و امحاء زباله های عفونی
مدیر کنترل کیفیت
پست سازماني (عنوان شغلي) 
مدیر کنترل کیفیت
شرايط احراز شغل
تحصيلاتکارشناس ، کارشناس ارشد ، دکترای علوم آزمایشگاهی
تجربه و مهارت- داشتن حداقل 5 سال سابقه كاري در زمينه مربوطه
- داشتن مهارت در زمینه کنترل کیفیت بخش های فنی
- داشتن مهارت در خصوص تفسیر تست های بالینی و محدوده مرجع آنها
- داشتن مهارت در بازبینی نتایج آزمایش ها در بخش های فنی
- آشنايي و مهارت کار با كامپيوتر، آفیس ، برنامه آزمون ، برنامه تریتا سافت ، انبار داری و ثبت اطلاعات در آن
- آشنایی و مهارت کار با اینترنت و برنامه های کاربردی سوشیال مدیا ها
- آشنایی با دستورالعمل های بخش مدیریت نمونه های بالینی ، دستورالعمل آماده سازی بیماران ، دستورالعمل بخش های فنی و دستورالعمل کنترل کیفیت بخش های فنی ، دستورالعمل ارجاع نمونه های بالینی
- مهارت کار با تجهيزات، لوازم و ابزار انجام آزمايشات بخش فنی و نحوه نگهداری آنها
- آشنايي با سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001: 2018 و استقرار سیستم کنترل کیفیت در آزمایشگاه های بالینی
آموزش‌o گواهی شرکت در دوره های تضمین کیفیت
o گواهی کنترل کیفیت بخش های فنی
o گواهی آشنایی با تست های بالینی و تفسیر آن و بیماری های مرتبط با تست ها
o گواهی مهارت در بازبینی نتایج آزمایش مراجعین
o گواهی استقرار استاندارد سازی در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی
o گواهی ایمنی و بهداشت ،
o گواهی مدیریت نمونه های بالینی
o گواهی نحوه بی خطر سازی و امحاء زباله های عفونی
مسئول بخش میکروب شناسی
پست سازماني (عنوان شغلي) 
مسئول بخش میکروب شناسی
شرايط احراز شغل
تحصيلاتکاردان ، کارشناس یا کارشناس آزمایشگاه و بالاتر – کارشناس میکروبیولوژی
تجربه و مهارت- داشتن حداقل 1 سال سابقه كاري در زمينه مربوطه
- داشتن مهارت در زمینه کنترل کیفیت بخش باکتری شناسی ، انگل شناسی ، قارچ شناسی ، آنالیز ادرار
- داشتن مهارت در خصوص گزارش ماکروسکوپی و میکروسکوپی بخش های باکتری شناسی ، انگل شناسی ، قارچ شناسی ، آنالیز ادرار و نحوه گزارش دهی
- داشتن مهارت در خصوص ساخت محیط کشت های مورد نیاز بخش و کنترل کیفیت آن
- آشنايي و دارا بودن مهارت کار با كامپيوتر، آفیس ، برنامه آزمون ، برنامه تریتا سافت ، انبار داری و ثبت اطلاعات در آن
- آشنایی و مهارت کار با اینترنت و برنامه های کاربردی سوشیال مدیا ها
- آشنایی با دستورالعمل های بخش مدیریت نمونه های بالینی ، دستورالعمل آماده سازی بیماران ، دستورالعمل بخش های باکتری شناسی ، انگل شناسی ، قارچ شناسی ، آنالیز ادرار و دستورالعمل کنترل کیفیت بخش های میکروب شناسی
- آشنایی و مهارت ساخت محلول های مورد نیاز بخش
- مهارت کار با تجهيزات، لوازم و ابزار انجام آزمايشات بخش میکروب شناسی و نحوه نگهداری آنها
- کاربر ویژه دستگاه های فور ، انکوباتور ، اتوکلاو ، رفراکتومتر ، پ هاش متر ، سانتریفیوژ
آموزش‌o گواهی مهارت در خصوص گزارش ماکروسکوپی و میکروسکوپی بخش های باکتری شناسی ، انگل شناسی ، قارچ شناسی ، آنالیز ادرار و نحوه گزارش دهی
o گواهی مهارت در خصوص ساخت محیط کشت های مورد نیاز بخش و کنترل کیفیت آن
o گواهی مهارت کار با كامپيوتر، برنامه آزمون ، برنامه تریتا سافت ، انبار داری و ثبت اطلاعات در آن
o آشنایی با دستورالعمل های بخش مدیریت نمونه های بالینی ، دستورالعمل آماده سازی بیماران ، دستورالعمل بخش میکروب شناسی و دستورالعمل کنترل کیفیت بخش میکروب شناسی
o گواهی مهارت ساخت محلول های مورد نیاز بخش
o گواهی استقرار استاندارد سازی در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی
o گواهی ایمنی و بهداشت
o گواهی نحوه بی خطر سازی و امحاء زباله های عفونی
کارمند بخش شستشو و استریلیزاسیون
پست سازماني (عنوان شغلي) 
کارمند بخش شستشو و استریلیزاسیون
شرايط احراز شغل
تحصيلاتدیپلم و فوق دیپلم
تجربه و مهارت امور نظافت و خدمات
 دوره آشنائی با نحوه نظافت آزمایشگاه.
 روابط عمومی قوی
 رعایت نظم وترتیب ونظافت .
 تدارکات و خرید
 انبارداری
 مشتری مداری
 وسایل نقلیه موتوری ، رانندگی
 کامپیوتر
 اینترنت و برنامه های کاربردی سوشیال مدیا ها
آموزش‌o روش استفاده ازفور واتوکلاو
o روش صحیح لوله شوئی و اسیدواش کردن وسایل شیشه ای.
o روش مواجهه با حوادث غیرمترقبه.
o گواهی مهارات بی خطر سازی و امحاء زباله های عفونی
o گواهی مهارت در تفکیک و جداسازی زباله های عفونی از خانگی و دارویی شیمیایی
o گواهی استقرار مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های پزشکی
o گواهی ایمنی و بهداشت
o گواهی نظام آراستگی
o گواهی مشتری مداری
Buy now