ساعات فعالیت

ساعات کاری

همه روزه به غير از تعطيلات رسمي

پذيرش آزمایشات:
  • 07:00 الی 13:00 و 15:00 الی 20:00
نمونه برداری:
  • 07:00 الی 13:00 و 15:00 الی 19:00
جوابدهي:
  • 16:00 الی 20:00


لطفا توجه داشته باشید که پذیرش بعضی آزمایشات محدودیت زمانی دارد و میبایست در زمان خاصی انجام گیرد.