منشور اخلاقی آزمایشگاه نوین

حق رعایت حریم خصوصی و اطلاعات شخصی مراجعین و بیماران.

حق مراجعین در دریافت اطلاعات کامل در ارتباط با هزینه آزمایشات .

حق مراجعین جهت تسریع در انجام برخی آزمایشات در شرایط خاص .

حق مراجعین آزمایشگاه جهت کسب اطلاع درباره عوارض نمونه برداری.

حق مراجعین در ارتباط با اطلاع از تداخلات داروئی رایج برنتایج آزمایشگاهی .

حق مراجعین در دریافت قبض پذیرش و جوابدهی همراه با اطلاعات کامل ثبت شده .

حق مراجعین جهت دریافت جواب اورژانس در حداقل زمان ممکن و تعیین شده توسط آزمایشگاه.

حق مراجعین در دریافت اطلاعات کامل در ارتباط با شرایط قبل از آزمایش و نحوه آماده سازی اولیه .

حق دریافت اطلاعات اضافی و جانبی در یک محدوده خاص در صورتی که از گروه و کادر پزشکی باشند.

حق مراجعین در دریافت راهنمائی و اطلاعات کامل در ارتباط با آزمایشاتی که در آن مرکز آزمایشگاهی انجام نمی گردد.

حق مراجعین آزمایشگاه جهت اطلاع از علت تکرار نمونه گیری و در صورتی که علت ،ناکافی بودن نمونه باشد آزمایشگاه ملزم به اطلاع رسانی تلفنی سریع به مراجعین می باشد.

آزمایشگاه ملزم است جهت بیماران سالمند (بالای 65 سال) و معلول جسمی تسهیلات ویژه درحوزه پذیرش و نمونه برداری فراهم نماید (ویلچر ، آسانسور ، خونگیری درمنزل ، پذیرش خارج از نوبت و تسریع در جوابدهی در حد امکان )

رعایت ارزش های اخلاقی و فرهنگی خصوصاً عدم رفتار تبعیض آمیز با بیماران بی بضاعت و مستمند ، اقلیت مذهبی ، رنگین پوست یا دارای بیماری خاص ) نظیرایدز و هپاتیت

حق مراجعین در استفاده از تسهیلات رفاهی مناسب در پذیرش و نمونه برداری ازجمله سرویس بهداشتی پاکیزه و استاندارد و صندلی انتظار مناسب.

حق مراجعه کنندگان در حفظ شأن و احترام و تکریم آنها توسط کارکنان و درک شرایط خاص روحی وجسمی آنان.

حق مراجعین در دریافت کلیه وجه پرداخت شده در صورت قطعی شدن ارائه جواب نادرست توسط آزمایشگاه .

حق مراجعین در دریافت اطلاعات از نمونه بردار جهت پیشگیری از کبودی زیر جلدی در محل نمونه برداری.

اطلاع رسانی تلفنی و به موقع به مراجعینی که جواب آزمایش آنها در موعد مقرر آماده نگردیده است.

حق درخواست تعویض نمونه برداری با یک نمونه بردار مجرب در صورت دو نوبت نمونه گیری ناموفق.

حق مراجعین در انتخاب اولیه فرد نمونه بردار مجرب در صورت عدم اعتماد به فرد تعیین شده .

حق بیمار جهت حداقل زمان انتظار در حوزه پذیرش و جوابدهی.

حق مراجعین جهت نمونه برداری در یک فضای ایزوله و مجزا.

حفظ حقوق بیماران ناشنوا و نابینا و فاقد قدرت تکلم.

اطلاع و آگاهی مراجعین آزمایشگاه از محدوده خواسته های غیرمنطقی و غیرمجاز از آزمایشگاه که برخی موارد آن شامل موارد ذیل می باشد :


استفاده از دفترچه درمانی افراد غیر.

اصرار بر دریافت شفاهی و تلفنی نتایج آزمایش.

بیان اعتراض با صدای بلند در فضای عمومی آزمایشگاه که موجبات آزردگی و ناراحتی سایرین گردد.

عدم رعایت شرایط سالمندان و افراد بدحال که آزمایشگاه ملزم به نمونه برداری خارج از نوبت از آنان می باشد.

اصرار بر پذیرش نسخ معیوب توسط آزمایشگاه. (نسخ دارای خط خوردگی و بدون پشت نویسی پزشک یا تاریخ مخدوش یا دو رنگ بودن موارد نوشته شده در نسخ)

توهین و بی احترامی به متصدیان پذیرش و جوابدهی و نمونه برداری بدون هیچ دلیل محکمه پسند.

بیان اعتراض و بحث بیهوده با افراد غیرمسئول در فضای عمومی آزمایشگاه.

عدم رعایت دقیق زمان مراجعه جهت گرفتن جواب مگر در موارد خاص.


اینجانب پرسنل شاغل در آزمایشگاه ضمن مطالعه منشور حقوق بیمار و مراجعین و هم چنین مطالعه کدهای اخلاقی در آزمایشگاه که طی کلاس آموزشی توسط مسئول فنی و گروه مدیریت آزمایشگاه به اینجانب ارائه گردیده است ،متعهد می گردم ضمن رعایت دستور العمل و آئین نامه های مرتبط ، مفاد آنرا در زمینه کاری خود رعایت نمایم.
Buy now